Τσιμεντοκονία

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ & ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η πατητή ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ επιλέγεται συχνά για την επικάλυψη δαπέδων επαγγελματικών χώρων ( ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια, καταστήματα) και κατοικιών, μιας και είναι μια ιδιαίτερα οικονομική λύση με ιδιαίτερη αισθητική.